Tietosuoja

Nykyinen henkilötietolaki korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Tietosuoja-asetus, GDPR korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen:

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määrättyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asiallisesti  ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa - epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnustettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Tietosuoja
Tietosuoja ja lukko

Tietosuoja Lukkari-julkaisujärjestelmässä sekä vastuut

Kirkkohallitus

Lukkari-julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Kirkkohallitus tuottaa sivuston yleisestä ja yhteisestä sisältöä koskevan tietosuojaselosteen, joka korvaa nykyisen rekisteriselosteen sekä lisää keskitetysti linkin tietosuojaselosteeseen seurakuntakohtaisesta alatunnisteesta.

Tietojen poistaminen tietokannasta ja julkaisujärjestelmästä

- Lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kuuden kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Virkatodistustilauslomakkeen tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Kaksi vuotta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistetaan järjestelmästä.

Seurakunta

Seurakuntien omat tietosuojaselosteet

Seurakunnat vastaavat omien sivustojensa sisällöistä sekä seurakuntakohtaisten tietosuojaselosteiden tuottamisesta; seurakunnan toiminta, lomakkeet, ilmoittautumiset yms.

Tietoja tallennetaan ja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen, yleensä leirin, kerhon tai tapahtuman ajan, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuoille.