Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.

Diakonian tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti; henkisesti, hengellisesti, fyysisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Diakoniatyö etsii ihmisiä, joita kukaan muu ei auta tai joilla on elämässä erityisen vaikeaa ja ahdistavaa.

 

Leipäkassien jakelu ja diakonin päivystys

Torstaisin klo 10.30-11.30 on Parikkalan seurakuntatalolla jaossa Parikkalan S-marketista, Särkisalmen ABC:ltä ja Pika Pullasta lahjoituksena saatavaa ylijäämäleipää ja -pullaa.

Leivänjakelun yhteydessä toimii diakonin päivystys.

Pohjoispäässä diakonin päivystys toimii Yhteisöruokailujen yhteydessä Saaren seurakuntakeskuksella ja Uukuniemen seurakuntatalolla Niukkalassa.

 

Taloudellinen avustaminen

Diakoniatyö voi myöntää pienimuotoista taloudellista avustusta yhteiskunnalta haetun avun (toimeentulon...) viivästyessä tai kriisitilanteessa. Avustaminen on kertaluonteista ja apu annetaan osto-osoituksena ruokakauppaan.

 

Lähimmäispalvelu

Parikkalan seurakunnan diakoniatyö on aloittanut pienimuotoisesti lähimmäispalvelua eli "arkiystävätoimintaa".

Arkiystävä- /Lähimmäispalvelu on Parikkalan seurakunnassa luonteeltaan seuraavanlaista: 

Ystävinä toimivat seurakuntalainen/seurakunnan alueella asuva henkilö. Ystävä-toiminta tapahtuu yleensä apua tarvitsevan seurakuntalaisen kotona. Tehtävät ovat pääasiallisesti matalan kynnyksen tehtäviä, joissa pärjää tavallisilla vuorovaikutustaidoilla. Tyypilliset tehtävät sisältävät keskustelua ja ulkoilua vanhuksen tai liikuntaesteisen henkilön kanssa. Tapaamistiheys sovitaan ystävän ja lähimmäisen kesken. Tehtävän sisällöstä, tapaamisväleistä ja muusta tapaamiseen vaikuttavista asioista tehdään kirjallinen vapaaehtoistoiminnan sopimus. Ystävä-toiminnan vapaaehtoiset saavat tehtävään perehdytyksen ja ohjausta tarpeen mukaan.

Lisätietoja Jaana-diakonilta p. 040 864 1236.

Yhteisöruokailut kevätkaudella 2023 Parikkalassa, Akonpohjassa ja Niukkalassa

Parikkalan seurakunnassa syksyllä 2021 aloitetusta Yhteisöruokailukokeilusta saatiin hyviä kokemuksia. Näin ollen Yhteisöruokailuja jatketaan.

Eri alueilla (Parikkalassa, Saarella ja Niukkalassa) järjestetään kusssakin neljä yhteisöruokailua kevätkauden aikana. Akonpohjassa Yhteisöruokailupäivä on keskiviikko (18.1., 15.2., 15.3. ja 19.4.) ja Niukkalassa yhteisöruokailusta nautitaan tiistaisin (17.1., 14.2., 14.3. ja 18.4.) Parikkalan Yhteisöruokailut ovat torstaina (19.1., 9.2., 16.3. ja 20.4.) Yhteisöruokailut aloitetaan Parikkalassa klo 11.30, Akonpohjassa klo 12 ja Niukkalassa klo 13 pienellä hartaudella. Yhteisöruokailusta on vapaaehtoinen maksu. Jos kenellä ei ole vara maksaa, niin silloin ei tarvitse maksaa. Lämpimästi tervetuloa yhteisen pöydän äärelle!

 

 

Diakoniatyön säännöllisiä ryhmiä

Diakoniatyön ryhmiä kokoontuu eri puolella seurakuntaa

Seurakunnan diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Ystäväntuvat kokoontuvat pääasiassa vapaaehtoisten vastuunkantajien voimin Parikkalan seurakuntatalolla torstaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa kun on Yhteisöruokailu. Saaren seurakuntakeskuksella maanantaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa maanantaina kun on Yhteisöruokailu sillä viikolla keskiviikkona. Ja Niukkalassa noin kerran kuukaudessa tiistaisin klo 13 alk. 10.1. 

Kehitysvammaisten kerhot kokoontuvat noin kerran kuukaudessa sekä Parikkalan seurakuntatalolla että Saaren seurakuntakeskuksella.

Mielenterveyskuntoutujien ryhmä kokoontuu Parikkalan Hyvinvointikeskuksella kuntouttavan päivätoiminnan tiloissa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12, alkaen 23.1. Ryhmän muut kokoontumisajat kevätkaudella 2023 ovat 13.2. ,20.3. ja 24.4. Mielenterveyskuntoutujien leiripäivät seurakunnan leirimajalla ti 30.5. ja ti 8.6.

Omais-Oiva ryhmä omaishoitajille ja hoidettaville. Ryhmän vetäjänä omaistoiminnan ohjaaja Erja Koskimäki Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:stä. Mahdollisuuksien mukaan ryhmässä mukana myös seurakuntamme diakoniatyöntekijä. Ryhmä kokootuu Parikkalan seurakuntatalon pienessä salissa kerran kuukaudessa maanantai-iltapäivisin klo 14 alkaen. Kevätkauden 2023 kokoontumiskerrat: 9.1., 13.2., 13.3., 17.4. ja 15.5. OmaisOiva -ryhmän kesäkokoontuminen seurakunnan leirimajalla ma 12.6. klo 12-14.

Lisätietoja ryhmistä saa diakoniatyöntekijä Jaana Vaittiselta p. 040 864 1236. 

 

Sururyhmä läheisensä menettäneille

Seurakunnassamme alkaa 1-2 kertaa vuodessa sururyhmä läheisensä menettäneille. Tällä hetkellä (tammikuussa 2023) sururyhmä toimii Parikkalassa. Ryhmä alkoi jo joulukuussa 2022.

Seuraava sururyhmä alkaa maaliskuussa 2023. Paikkana on tällä kertaa Saaren seurakuntakeskus.

Ryhmä kokoontuu kuutena maanantaina 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 24.4. ja 8.5. Lisäksi kesäkuussa on vielä seitsemäs yhteinen kokoontuminen seurakunnan leirimajalla.

Sururyhmä on luottamuksellinen ja suljettu. Ryhmä toteutuu, jos siihen ilmoittautuu vähintään viisi (5) henkilöä. Maksimihenkilömäärä ryhmälle on kahdeksan (8) osallistujaa, lisäksi ryhmän vetäjät (2). Sururyhmää ohjaavat kirkkoherra Raija Henttonen ja diakoni Jaana Vaittinen.

Lisätietoja sururyhmästä antaa diakoni Jaana Vaittinen, jolle myös ilmoittautumiset sururyhmään 20.2. mennessä (p. 040 864 1236 tai jaana.vaittinen@evl.fi)

 

Kotikäynnit ja syntymäpäivämuistamiset sekä kotiehtoolliset

Seurakunnasta teemme kotikäyntejä vanhusten ja yksinäisten ja muidenkin käyntejä pyytävien luokse sompimuksen mukaan.

Seurakunnasta lähetetään kaikille 90 -vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille seurakuntalaisille syntymäpäiväkortit ja -kirjeet, joissa kerrotaan, että syntymäpäiväsankari tai hänen läheisensä voi halutessaan pyytää seurakunnan työntekijän syntymäpäivätervehdyskäynnille.

70 -vuotta täyttäville seurakuntalaisille järjetetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat kerran vuodessa kevätkaudella. 80 - ja 85 -vuotta täyttäville seurakuntalaisille järjestetään yhteiset juhlat kerran vuodessa syyskaudella. Syntymäpäiväjuhliin tulee henkilökohtainen kutsu seurakunnalta.

Kotiin on mahdollisuus pyytää yksityisehtoollinen, mikäli messuun on syystä tai toisesta vaikea saapua. Yksityisehtoollista antamaan voi pyytää papin tai diakonin.

Lisätietoja koti-ja syntymäpäiväkäynneistä sekä seurakuntalaisten syntymäpäiväjuhlista ja kotona vietettävistä yhksityisehtoollisista saa diakoni Jaana Vaittiselta p. 040 864 236 tai jaana.vaittinen@evl.fi

 

Laitoskäynnit ja -hartaudet

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset käyvät kerran kuukaudessa (syyskuusta toukokuuhun) pitämässä laitoshartaudet Parikkalan Hyvinvointikeskuksella, Saaren Palvelutalolla sekä Vanhainkoti Käskynkässä. Kaksi kertaa vuodessa (ennen Pyhäinpäivää ja ennen Pääsiäistä) em. paikoissa pidetään ehtoollishartaudet.

Sairaan ja kuolevan luokse voi pyytää papin tai diakonin ottamalla yhteyttä seurakuntaan.

Vertaistukiryhmät

Seurakunnassamme toimii useita pieniä erikoisryhmiä omien vetäjien voimin, antaen vertaistukea sitä tarvitseville. Ryhmät pyörivät omatoimisesti toiset viikoittain, toiset kerran kuukaudessa, riippuen aina ryhmän vetäjästä ja tarpeesta.

Seurakunta antaa näihin tilat käyttöön, mutta varsinaisesti työntekijää ei näissä ryhmissä ole. Jos haluat lisätietoja vertaistukiryhmistä, ota yhteyttä: Jaana Vaittinen, jaana.vaittinen@evl.fi, p. 040 864 1236.

Seurakunnassamme toimivat muut kerhot:

  • Afasia- ja aivohalvauskerho

  • Näkövammaisten kerho

  • Kuulovammaisten kerho

  • Omaishoitajien ryhmä

  • AA-kerho

  • Narkomaanien läheisten ryhmä     

Perhe