Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.

Diakonian tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Diakoniatyö etsii ihmisiä, joita kukaan muu ei auta tai joilla on elämässä erityisen vaikeaa ja ahdistavaa.

 

Lähimmäispalvelu

Parikkalan seurakunnan diakoniatyö on aloittamassa lähimmäispalvelu eli "arkiystävätoimintaa".

Arkiystävä- /Lähimmäispalvelu on Parikkalan seurakunnassa luonteeltaan seuraavanlaista: 

Ystävinä toimivat seurakuntalainen/seurakunnan alueella asuva henkilö. Ystävä-toiminta tapahtuu yleensä apua tarvitsevan seurakuntalaisen kotona. Tehtävät ovat pääasiallisesti matalan kynnyksen tehtäviä, joissa pärjää tavallisilla vuorovaikutustaidoilla. Tyypilliset tehtävät sisältävät keskustelua ja ulkoilua vanhuksen tai liikuntaesteisen henkilön kanssa. Tapaamistiheys sovitaan ystävän ja lähimmäisen kesken. Tehtävän sisällöstä, tapaamisväleistä ja muusta tapaamiseen vaikuttavista asioista tehdään kirjallinen vapaaehtoistoiminnan sopimus. Ystävä-toiminnan vapaaehtoiset saavat tehtävään perehdytyksen ja ohjausta tarpeen mukaan.

Ystävä-toiminnan tehtävän aloittaminen

Kaikki tehtävät tulevat Parikkalan seurakunnan diakoniatyön kautta. Diakoniatyöntekijä ottaa tehtävän vastaan, arvioi onko se sopiva Ystävä-toiminnalle tehden kotikäynnin, jossa arviointi ja tarpeiden kartoitus pystytään tekemään. Tarvittaessa työntekijä ohjaa avun tarvitsijan oikeaan paikkaan. Diakoniatyöntekijä etsii sopivan vapaaehtoisen. Tällä varmistetaan tehtävien tarkoituksenmukaisuus ja se, että vapaaehtoinen toimii aina tehtävässään seurakunnan lähettämänä. Lähimmäispalvelun ei ole tarkoitus estää tavallista naapuriapua ja onkin hyvä, jos seurakuntalaiset auttavat toisiaan arkisissa asioissa. Erona on se, että tavanomainen naapuriapu ei ole seurakunnan toimintaa eikä esim. vakuutus ole voimassa.

 

Lisätietoja Jaana-diakonilta p. 040 864 1236.

Yhteisöruokailut kevätkaudella 2023 Parikkalassa, Akonpohjassa ja Niukkalassa

Parikkalan seurakunnassa syksyllä 2021 aloitetusta Yhteisöruokailukokeilusta saatiin hyviä kokemuksia. Näin ollen Yhteisöruokailuja jatketaan.

Eri alueilla (Parikkalassa, Saarella ja Niukkalassa) järjestetään kusssakin neljä yhteisöruokailua kevätkauden aikana. Akonpohjassa Yhteisöruokailupäivä on keskiviikko (18.1., 15.2., 15.3. ja 19.4.) ja Niukkalassa yhteisöruokailusta nautitaan tiistaisin (17.1., 14.2., 14.3. ja 18.4.) Parikkalan Yhteisöruokailut ovat torstaina (19.1., 9.2., 16.3. ja 20.4.) Yhteisöruokailut aloitetaan Parikkalassa klo 11.30, Akonpohjassa klo 12 ja Niukkalassa klo 13 pienellä hartaudella. Yhteisöruokailusta on vapaaehtoinen maksu. Jos kenellä ei ole vara maksaa, niin silloin ei tarvitse maksaa. Lämpimästi tervetuloa yhteisen pöydän äärelle!

 

 

Diakoniatyön säännöllisiä ryhmiä

Diakoniatyön ryhmiä kokoontuu eri puolella seurakuntaa

Seurakunnan diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Ystäväntuvat kokoontuvat pääasiassa vapaaehtoisten vastuunkantajien voimin Parikkalan seurakuntatalolla torstaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa kun on Yhteisöruokailu. Saaren seurakuntakeskuksella maanantaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa maanantaina kun on Yhteisöruokailu sillä viikolla keskiviikkona. Ja Niukkalassa noin kerran kuukaudessa tiistaisin klo 13 alk. 10.1. 

Kehitysvammaisten kerhot kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskiviikkoiltapäivisin sekä Parikkalan seurakuntatalolla että Saaren seurakuntakeskuksella.

Mielenterveyskuntoutujien ryhmä kokoontuu Parikkalan Hyvinvointikeskuksella kuntouttavan päivätoiminnan tiloissa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12, alkaen 23.1. Ryhmän muut kokoontumisajat kevätkaudella 2023 ovat 13.2. ,20.3. ja 24.4.

Omais-Oiva ryhmä omaishoitajille ja hoidettaville. Ryhmän vetäjänä omaistoiminnan ohjaaja Erja Koskimäki Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:stä. Ryhmässä mukana myös seurakuntamme vs. diakoni Anni Parikka. Ryhmä kokootuu Parikkalan seurakuntatalon pienessä salissa kerran kuukaudessa maanantai-iltapäivisin klo 14 alkaen. Kevätkauden 2023 kokoontumiskerrat: 9.1., 13.2., 13.3., 17.4. ja 15.5.

Lisätietoja ryhmistä saa diakoniatyöntekijä Jaana Vaittiselta p. 040 864 1236. Kehitysvammaisten kerhojen osalta lisätietoja kannattaa kysellä vs. diakoni Anni Parikalta p. 040 069 7081.

 

Sururyhmä läheisensä menettäneille

Seurakunnassamme alkaa 1-2 kertaa vuodessa sururyhmä läheisensä menettäneille. Tällä hetkellä (tammikuussa 2023) sururyhmä toimii Parikkalassa. Ryhmä alkoi jo joulukuussa 2022.

Seuraava sururyhmä alkaa maaliskuussa 2023. Paikkana on tällä kertaa Saaren seurakuntakeskus.

Ryhmä kokoontuu kuutena maanantaina 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 24.4. ja 8.5. Lisäksi kesäkuussa on vielä seitsemäs yhteinen kokoontuminen seurakunnan leirimajalla.

Sururyhmä on luottamuksellinen ja suljettu. Ryhmä toteutuu, jos siihen ilmoittautuu vähintään viisi (5) henkilöä. Maksimihenkilömäärä ryhmälle on kahdeksan (8) osallistujaa, lisäksi ryhmän vetäjät (2). Sururyhmää ohjaavat kirkkoherra Raija Henttonen ja diakoni Jaana Vaittinen.

Lisätietoja sururyhmästä antaa diakoni Jaana Vaittinen, jolle myös ilmoittautumiset sururyhmään 20.2. mennessä (p. 040 864 1236 tai jaana.vaittinen@evl.fi)

Vertaistukiryhmät

Seurakunnassamme toimii useita pieniä erikoisryhmiä omien vetäjien voimilla, antaen vertaistukea sitä tarvitseville. Ryhmät pyörivät omatoimisesti toiset viikottain, toiset kerran kuukaudessa, riippuen aina ryhmän vetäjästä ja tarpeesta.

Seurakunta antaa näihin tilat käyttöön, mutta varsinaisesti työntekijää ei näissä ryhmissä ole. Jos haluat lisätietoja vertaistukiryhmistä, ota yhteyttä vs. diakoniatyöntekijäämme Anni Parikkaan, p. 040 0697 081 tai anni.parikka@evl.fi

Seurakunnassamme toimivat muut kerhot:

  • Afasia- ja aivohalvauskerho

  • Näkövammaisten kerho

  • Kuulovammaisten kerho

  • Omaishoitajien ryhmä

  • AA-kerho

  • Narkomaanien läheisten ryhmä

Perhe