Hautajaiset

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Tyhjyyden tunne ja kysely kaiken tapahtuneen tarkoituksesta täyttää mielen. Surun keskellä kohtaamme asioita, joita on vaikea hyväksyä ja ymmärtää.

Ennen hautajaisia

Hautajaisten järjestämiseen liittyy monia käytännön kysymyksiä, toivomme seuraavien ohjeiden auttavan niissä. Hautajaiset koostuvat tavallisesti kolmesta osasta: siunaamisesta, hautaan saattamisesta ja muistotilaisuudesta. Hautajaisjärjestelyt voitte aloittaa ottamalla yhteyttä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranviraston. Viraston työntekijä auttaa teitä löytämään sopivan päivän omaisenne siunaamiseen ja muistotilaisuuteen, hautapaikkaan ja varaa tarvittavat henkilöt; papin, kanttorin ja seurakuntamestarin tilaisuuteen. Saatte mukaan tietolomakkeen, jossa on kyseiset päivämäärät, seurakunnan työntekijöiden puhellinnumeroita ja tietoja myös pitopalveluista.

Pääsääntöisesti siunauksia järjestetään seurakunnassamme perjantaisin ja lauantaisin klo 10 tai klo 14.

Toimituskeskustelu papin kanssa

Siunaava pappi pyrkii tapaamaan vainajan lähiomaiset tai muut hautauksesta huolehtivat henkilöt joko kirkkoherranvirastossa tai muussa sopivassa paikassa. Pitkien välimatkojen tai muiden syiden takia keskustelu käydään joskus myös puhelimessa.

Toimituskeskustelussa käydään läpi vainajan elämänvaiheita ja hänen jättämäänsä muistoa.  Kun puhutaan läheisen ihmisen menetyksestä, olennaisia asioita ovat viimeiset vaiheet, yhdessä tehdyt arkisetkin asiat, monenlaiset tunteet ja muistot. Toimituskeskustelun aikana valitaan siunaustilaisuuden virret ja sovitaan siunaamisen ja muistotilaisuuden yksityiskohdat.

Siunaaminen

Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan jumalanpalvelus, jonka keskeisiä osia ovat rukous ja Jumalan sana. Siunaus toimitetaan siunauskappelissa, joskus hautakummulla.

Kantajat kokoontuvat noin 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua ja kellojen soidessa kantavat arkun kylmiöstä kappeliin. Kantajia tarvitaan tavallisesti kuusi. Arkku kannetaan kappeliin hiljaisen alkumusiikin saattelemana. Kun arkku on saatu paikalleen, kantajat viivähtävät hetken arkun äärellä ja menevät sitten istumaan. Arkku voidaan siirtää kappeliin myös aikaisemmin, ennen tilaisuuden alkua.

Vainajan lähiomaiset istuvat etupenkeissä. Siunaustilaisuudessa voidaan virsien lisäksi esittää myös muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia. Hautajaiset on surujuhla, jossa hillityllä, yleisimmin tummahkolla pukeutumisella osoitetaan kunnioitusta ja osanottoa niin vainajaa kuin omaisiakin kohtaan.

Siunaustilaisuus alkaa ja päättyy urkumusiikilla. Tilaisuus sisältää 3-4 virttä, raamatunlukua, siunauspuheen, rukouksia ja varsinaisen siunaamisen.

Uskontunnustuksen ja siunaamisen ajaksi saattoväki nousee seisomaan.

Kukat lasketaan yleensä alkumusiikin ja ensimmäsen virren jälkeen. Ensin kukat laskevat lähimmät omaiset ja sukulaiset, sitten ystävät, järjestöt ja työnantaja jne. Kukkalaitteet asetetaan arkun viereen telineille.

Viimeisen virren jälkeen kukin saattaja hakee oman kukkalaitteensa. Kun kantajat ovat asettuneet paikalleen, arkku kannetaan ulos kappelista kärryyn musiikin soidessa. Hautaansaatossa pappi ja suntio kävelevät arkun edellä. Saattoväki seuraa arkun perässä.

Haudalla

Haudalla arkku lasketaan hautaan suntion ohjeiden mukaan. Hautaan laskemisen jälkeen avonaiseen hautaan voidaan heittää kukkia tai hiekkaa. Kansi laitetaan haudan päälle. Kukat lasketaan haudalle. Useimmiten kukkien muistolauseet  /-värssyt on jo luettu kappelissa, joten kukat voidaan haudalla laskea joustavasti ja nopeasti. Seuraavaksi voidaan laulaa virsi tai rukoilla. Lopuksi omaiset toivottavat tervetulleeksi muistotilaisuuteen ja kiittävät siunaustilaisuuteen osallistuneita osanotosta suruun.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on omaisille mahdollisuus muistella edesmennyttä läheistä. Pappia ja kanttoria voi pyytää mukaan muistotilaisuuteen. Omaiset toimivat tilaisuuden isäntinä. Erilliselle pöydälle voidaan asettaa vainajan kuva, kynttilä sekä saapuneet adressit. Kirjekuoret on hyvä poistaa etukäteen. Adressienluvussa ei tarvitse jokaisesta adressista lukea vainajan nimeä.

Muistotilaisuuden voi järjestäää seurakuntataloilla/-keskuksella. Tilojen käytöstä perittävään vuokraan löytädätte tietoa Info ja Asiointi osiosta.

Tyypillisesti muistotilaisuus alkaa ruokavirrellä ja ruokailulla. Aterian jälkeen luetaan adressit ja voidaan veisata virsiä, esittää musiikkiohjelmaa, lausua runoja tai pitää muistopuheita omaisten toiveiden mukaisesti. Pappi voi pitää muistotilaisuudessa hartauspuheen. Muistotilaisuus päättyy kahviin.

Kiitostaminen kirkossa - rukous vainajan ja omaisten puolesta

Usein omaiset osallistuvat jumalanpalvelukseen hautausta seuraavana sunnuntaina tai muuna sovittuna sunnuntaina, jolloin luetaan yhteisen esirukouksen yhteydessä vainajan nimi ja rukous surevien puolesta.

Kirkkoon kuulumaton

Kaikilla kunnan asukkailla on oikeus saada hautapaikka paikkakunnan hautausmaalta. Omaiset saavat toteuttaa kirkkoon kuulumattoman hautajaiset haluamallaan tavalla. Vainaja voidaan siunata kirkollisesti ellei hän ole eläessään ilmaissut kielteistä kantaansa siunaamiseen. 

 

 

Hautajaiset

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö