alba ja tennarit kuvassa

Rippikoulu

 

Rippikoulu on osa kirkon koko eliniän kestävää kasteopetusta. Kirkon ja seurakunnan tavoitteena on että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Rippikoulu päättyy aina nuoren konfirmaatioon.

Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu rippipyhässä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Rippikouluun tulevat osallistuvat huoltajineen klo 10 jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen seurakuntatalossa kirkkokahveille ja tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan rippikoulusta. Rippikouluun ilmoittaudutaan tiedotustilaisuuden päätteeksi. Huom ! Rippikouluilmoittautuminen koskee myös niitä nuoria, jotka menevät jonkin järjestön rippikoululeirille, sillä rippikoulun kotiseurakuntaan tutustumis-jakso suoritetaan omassa seurakunnassa syksyn ja kevään aikana. 

Parikkalan seurakunnan rippikoulu alkaa syksyllä 2020 kotiseurakuntaan tutustumis- jaksolla, joka kestää kevääseen 2021 toukokuuhun saakka. Kotiseurakuntaan tutustumis- jaksolla nuoret osallistuvat messuihin ja arki-illan veisumessuihin sekä pienryhmissä nuorteniltoihin ja messun valmisteluihin ja avustamiseen. Toukokuussa on rippikoululaisten kotiseuturetki Saarelle ja Uukuniemelle, joka järjestetään lauantai-päivänä klo 10-16.30. Ajankohta kerrotaan lähempänä.

Rippikoululeiri:

Vuoden 2021 puolella Parikkalan seurakunnassa järjestetään yksi rippikoululeiri, joka pidetään Seurakuntaopistossa Ruokolahdella. Rippikoulun ajankohta on 8.6.-15.6.2021. Konfirmaatiot (2) ovat sunnuntaina 20.6. klo 12.00  ja klo 14.00.

Leirimaksu: 

Rippikoululeirimaksu on Parikkalan seurakunnan jäseniltä 180 euroa (muilta 410 euroa). Rippikoululeirimaksu tulee maksaa 14.5. mennessä ennen leiriä seurakunnan tilille: FI89 5326 0020 0117 93. Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta olemalla yhteydessä seurakunnan diakoniatyön viranhaltijoihin ja toimittamalla toimeentuloon liittyvät selvitykset. 

 

Kesäkuussa 2021

Rippikoululeirin tiedotustilaisuus järjestetään etänä: 

Vanhempainilta Teamsissä torstaina 3.6. klo 18-19.

Tässä Teams-linkki vanhempainiltaan:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRjNzZkNzQtNzU5YS00ZTQzLTk4OGYtY2U1OWVjZDlmYzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%2292491507-8d98-4d50-b6c8-7a607d10bc25%22%7d

 

RIPPIKOULULEIRI: Seurakuntaopistossa Ruokolahdella. Rippikoulun ajankohta on 8.6.-15.6.2021.

Rippikoululeirille lähdetään tiistaina 8.6. klo 13 Parikkalan seurakuntatalon pihasta. Paluukyyti Parikkalaan lähtee Ruokolahdelta 15.6. klo 18.00.

 

Konfirmaatioharjoitukset (2): Lauantaina 19.6. klo 12.30-14.00 (20.6. klo 12 konfirmaatioon osallistuville) ja lauantaina 19.6. klo 14.00-15.30 (20.6. klo 14 konfirmaatioon osallistuville). Konfirmaatioharjoituksen johtaa pastori Timo Dahlbacka ja avustaa vs. nuorisotyönohjaaja Antti Kosonen.                            

Huom ! Konfirmaatioharjoituksessa valitaan kullekin rippikoululaiselle sopivan pituinen alba konfirmaatiota varten. Mikäli juhlakenkien korot ovat normaalia korkeammat, on hyvä ottaa ne mukaan konfirmaatioharjoitukseen, kun alboja sovitetaan, jotta valittu alba olisi riittävän pitkä. 

 

KONFIRMAATIOT:

Rippikoululaiset jaetaan kahteen konfirmoitavien ryhmään.

Konfirmaatioita on kaksi: Parikkalan kirkossa sunnuntaina 20.6. klo 12-13 ja klo 14-15.

Rippikoululaiset on jaettu kuuteen isosryhmään.

Hilman, Iidan ja Jeninan ryhmien (3) konfirmaatio on Parikkalan kirkossa sunnuntaina 20.6. klo 12.00

Carolinen, Caroliinan ja Marjan (3) ryhmien konfirmaatio on Parikkalan kirkossa sunnuntaina 20.6. klo 14.00.

Kirkko on jaettu kolmeen lohkoon (A, B, C) johon kuhunkin siirrytään eri sisääntulojen kautta. A lohkoon on kulku kirkon parkkipaikan puoleisesta sivuovesta. B lohkoon on kulku kirkon päätyovesta. C lohkoon on kulku käsityökeskuksen puoleisesta sivuovesta, jossa on inva-luiska. Penkkien päät on merkitty lapuin mihin lohkoon (A, B, C) ne kuuluvat.

Kukin rippikoululainen voi pyytää kirkkoon 8 perheenjäsentä tai vierasta. Samaan perheeseen kuuluvat voivat istua lähekkäin, muihin on syytä pitää turvavälit (2 m). Kirkon sisätiloissa on syytä pitää kasvoilla maskit, jollei maskin käytölle on terveydellistä estettä.

20.6. klo 12 konfirmaatioon Hilman ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon A-lohkon sisäänkäynnistä ja istuvat A-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

Iidan ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon B-lohkon sisäänkäynnistä ja istuvat B-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

Marjan ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon C-lohkon sisäänkäynnistä ja istuvat C-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

 

20.6. klo 14 konfirmaatioon Carolinen ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon lohkon A sisäänkäynnistä ja istuvat A-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

Caroliinan ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon B-lohkon sisäänkäynnistä ja istuvat B-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

Marjan ryhmäläisten perheet/vieraat tulevat kirkkoon C-lohkon sisäänkäynnistä ja istuvat C-kirjaimella merkittyihin penkkeihin.

 

Isosryhmien kokoonpanot voi tarkistaa rippikouluryhmämme Whats´App-ryhmästä: Ripari 21 INFO.

Rippikoululaiset istuvat kirkon etuosassa alttarin edessä. Rippikoululaiset pyydetään kirkkoon puoli tuntia ennen konfirmaation alkua, jotta he ehtivät pukea albat ylleen. Konfirmaatiomessu kestää noin tunnin.

Toivomme, että konfirmaatiovieraat ja perheet tulisivat kirkkoon aikaisintaan puolta tuntia ennen konfirmaatiomessun alkua.

Kun nuoret tulevat alttarille siunattavaksi, voi nuoren perhe ja kummi nousta seisomaan omalla paikallaan penkistä samaan aikaan kun oma nuori siunataan.

Toivomme myös, että nuorille tuodut kukat ja lahjat ojennettaisiin vasta konfirmaation päätyttyä ulkona. Nuorista voi ottaa kuvia, joissa he ovat alba päällä heti konfirmaation jälkeen. Nuoret palauttavat albat konfirmaation jälkeen sakastiin.

HUOM! Nuorista ei oteta yhteistä konfirmaatiokuvaa konfirmaation yhteydessä. Leirille tulee kuitenkin kuvaaja ottamaan leiriryhmästä yhteisen leirikuvan ja isosryhmäkuvat. Leirikuvien tilaamisesta ja hinnoista annetaan tietoa hieman myöhemmin, kuitenkin ennen leiriä.

Konfirmaatiomessut striimataan, ja ne on rippikoululaisille annettavan linkin kautta nähtävissä livenä ja viikon ajan tallenteena

 

Pastori Timo Dahlbacka puh. 044-5430096, s-posti: timo.dahlbacka@evl.fi 

Nuorisotyönohjaaja Kristiina Rankila puh. 040-8641258, s-posti: kristiina.rankila@evl.fi  
 

Voit seurata Facebookissa / Parikkalan seurakunta/nuorisotyö-sivustolle päivittyviä tietoja ja esim. musiikkivideoita tästä linkistä:

https://www.facebook.com/parikkalanseurakuntanuorisotyo

 

Myös kirkkomme eri herätysliikkeet ja järjestöt järjestävät omia rippikoulujaan. Näistä löytyy tietoja kirkon nettisivuilta, katso alla oleva linkki. Huom ! Myös muualla kuin omassa seurakunnassa rippikoulun käyvät nuoret osallistuvat seurakuntaan tutustumisjaksoon omassa seurakunnassaan.

Linkki muiden järjestöjen ja herätysliikkeiden sivuille: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/jarjestorippikoulut

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Risti raamatulla