Kirkkoneuvosto

Alapuolelta löytyvät  kirkkoneuvoston pöytäkirjat, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 3/2023 § 28 julkisesti nähtäviksi.

Nuija