Yhteisvastuu vuonna 2024

Vuoden 2024 Yhteisvstuu keskittyy nuoriin ja heidän elämänhallinnan parantamiseen. Klikkaa linkkiä ja lue lisää:

Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen - Yhteisvastuu

Yhteisvastuun logo

Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.

Diakonian tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti; henkisesti, hengellisesti, fyysisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Diakoniatyö etsii ihmisiä, joita kukaan muu ei auta tai joilla on elämässä erityisen vaikeaa ja ahdistavaa.

Leipäkassien jakelu ja diakonin päivystys

Torstaisin klo 10.30-11.30 on Parikkalan seurakuntatalolla jaossa Parikkalan S-marketista, R-kioskilta, Särkisalmen ABC:ltä, Röksän K-kaupasta ja Pika Pullasta lahjoituksena saatavaa ylijäämäleipää ja -pullaa.

Leivänjakelun yhteydessä toimii diakonin päivystys.

Pohjoispäässä diakonin päivystys toimii Yhteisöruokailujen yhteydessä Saaren seurakuntakeskuksella ja Uukuniemen seurakuntatalolla Niukkalassa.

Taloudellinen avustaminen

Diakoniatyö voi myöntää pienimuotoista taloudellista avustusta yhteiskunnalta haetun avun (toimeentulon...) viivästyessä tai kriisitilanteessa. Avustaminen on kertaluonteista ja apu annetaan pääosin lahjakorttina.

Diakoniatyön säännöllisiä ryhmiä

Seurakunnan diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Ystäväntuvat kokoontuvat pääasiassa vapaaehtoisten vastuunkantajien voimin Parikkalan seurakuntatalolla torstaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa kun on Yhteisöruokailu. Saaren seurakuntakeskuksella maanantaisin klo 12, paitsi kerran kuukaudessa maanantaina kun on Yhteisöruokailu sillä viikolla keskiviikkona. Ja Niukkalassa kaksi kertaa kevätkaudella (tiistaina 30.1. ja 26.3.)klo 13 alk. Lisätietoja Jaana-diakonilta p. 040 864 1236.

Kehitysvammaisten kerhot kokoontuvat klo 13 torstaisin kerran kuukaudessa (11.1., 8.2. ja 7.3.) Parikkalan seurakuntatalolla. Lisäksi viikkomessu kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen torstaina 11.4. klo 13 Parikkalan seurakuntatalolla.

Mielenterveyskuntoutujien ryhmä kokoontuu Parikkalan Hyvinvointikeskuksella kuntouttavan päivätoiminnan tiloissa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12, alkaen 22.1. Ryhmän muut kokoontumisajat kevätkaudella 2024 ovat 19.2., 11.3. ja 8.4. 

Omais-Oiva ryhmä omaishoitajille ja hoidettaville. Ryhmän vetäjänä omaistoiminnan ohjaaja Erja Koskimäki Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:stä. Mahdollisuuksien mukaan ryhmässä mukana myös seurakuntamme diakoniatyöntekijä. Ryhmä kokootuu Parikkalan seurakuntatalon pienessä salissa kerran kuukaudessa maanantai-iltapäivisin klo 14 alkaen. Kevätkauden 2024 kokoontumiskerrat: 15.1., 19.2., 18.3. ja 15.4.

Sururyhmä läheisensä menettäneille

Seurakunnassamme alkaa 1-2 kertaa vuodessa sururyhmä läheisensä menettäneille. Seuraava ryhmä aloittaa marraskuussa 2024.

Sururyhmä on luottamuksellinen ja suljettu. Ryhmä toteutuu, jos siihen ilmoittautuu vähintään viisi (5) henkilöä. Maksimihenkilömäärä ryhmälle on kahdeksan (8) osallistujaa, lisäksi ryhmän vetäjät (2). 

Lisätietoja sururyhmästä antaa diakoniatyöntekijä Inka Joronen puh. 0400697081

Kotikäynnit ja syntymäpäivämuistamiset sekä kotiehtoolliset

Seurakunnasta teemme kotikäyntejä vanhusten ja yksinäisten ja muidenkin käyntejä pyytävien luokse sompimuksen mukaan.

Seurakunnasta lähetetään kaikille 90 -vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille seurakuntalaisille syntymäpäiväkortit ja -kirjeet, joissa kerrotaan, että syntymäpäiväsankari tai hänen läheisensä voi halutessaan pyytää seurakunnan työntekijän syntymäpäivätervehdyskäynnille.

70 ja 75 -vuotta täyttäville seurakuntalaisille järjetetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat kerran vuodessa kevätkaudella. 80 - ja 85 -vuotta täyttäville seurakuntalaisille järjestetään yhteiset juhlat kerran vuodessa syyskaudella. Syntymäpäiväjuhliin tulee henkilökohtainen kutsu seurakunnalta.

Kotiin on mahdollisuus pyytää yksityisehtoollinen, mikäli messuun on syystä tai toisesta vaikea saapua. Yksityisehtoollista antamaan voi pyytää papin tai diakonin.

Lisätietoja koti-ja syntymäpäiväkäynneistä sekä seurakuntalaisten syntymäpäiväjuhlista ja kotona vietettävistä yksityisehtoollisista saa diakoni Jaana Vaittiselta p. 040 864 236 tai jaana.vaittinen@evl.fi tai vs. diakoni Inka Joroselta p. 0400 697 081, inka.joronen@evl.fi

Laitoskäynnit ja -hartaudet

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset käyvät kerran kuukaudessa (syyskuusta toukokuuhun) pitämässä laitoshartaudet Parikkalan Hyvinvointikeskuksella, Saaren Palvelutalolla sekä Vanhainkoti Käskynkässä. Kaksi kertaa vuodessa (ennen Pyhäinpäivää ja ennen Pääsiäistä) em. paikoissa pidetään ehtoollishartaudet.

Sairaan ja kuolevan luokse voi pyytää papin tai diakonin ottamalla yhteyttä seurakuntaan.

Vertaistukiryhmät

Seurakunnassamme toimii useita pieniä erikoisryhmiä omien vetäjien voimin, antaen vertaistukea sitä tarvitseville. Ryhmät pyörivät omatoimisesti toiset viikoittain, toiset kerran kuukaudessa, riippuen aina ryhmän vetäjästä ja tarpeesta.

Seurakunta antaa näihin tilat käyttöön, mutta varsinaisesti työntekijää ei näissä ryhmissä ole. Jos haluat lisätietoja vertaistukiryhmistä, ota yhteyttä: Inka Joronen, inka.joronen@evl.fi, p. 0400 697 081.

Seurakunnassamme toimivat muut kerhot:

  • Afasia- ja aivohalvauskerho

  • Näkövammaisten kerho

  • Kuulovammaisten kerho

  • AA-ryhmä

  • NA-ryhmä

  • Narkomaanien läheisten ryhmä   

Lähimmäispalvelu

Parikkalan seurakunnan diakoniatyö on aloittanut pienimuotoisesti lähimmäispalvelua eli "arkiystävätoimintaa".

Arkiystävä- /Lähimmäispalvelu on Parikkalan seurakunnassa luonteeltaan seuraavanlaista: 

Ystävinä toimivat seurakuntalainen/seurakunnan alueella asuva henkilö. Ystävä-toiminta tapahtuu yleensä apua tarvitsevan seurakuntalaisen kotona. Tehtävät ovat pääasiallisesti matalan kynnyksen tehtäviä, joissa pärjää tavallisilla vuorovaikutustaidoilla. Tyypilliset tehtävät sisältävät keskustelua ja ulkoilua vanhuksen tai liikuntaesteisen henkilön kanssa. Tapaamistiheys sovitaan ystävän ja lähimmäisen kesken. Tehtävän sisällöstä, tapaamisväleistä ja muusta tapaamiseen vaikuttavista asioista tehdään kirjallinen vapaaehtoistoiminnan sopimus. Ystävä-toiminnan vapaaehtoiset saavat tehtävään perehdytyksen ja ohjausta tarpeen mukaan.

Lisätietoja Inka-diakonilta p. 0400 697 081

Yhteisöruokailut kevätkaudella 2024 Parikkalassa, Akonpohjassa ja Niukkalassa

Eri alueilla (Parikkalassa, Saarella ja Niukkalassa) järjestetään kusssakin neljä yhteisöruokailua kevätkauden aikana. Akonpohjassa Yhteisöruokailupäivä on keskiviikko (14.2., 13.3 ja 17.4.) ja Niukkalassa yhteisöruokailusta nautitaan tiistaisin (13.2., 12.3 ja 16.4.) Parikkalan Yhteisöruokailut ovat torstaina (15.2., 14.3. ja18.4.) Yhteisöruokailut aloitetaan Parikkalassa klo 11.30, Akonpohjassa ja Niukkalassa klo 12 pienellä hartaudella. Yhteisöruokailusta on vapaaehtoinen maksu. Jos kenellä ei ole vara maksaa, niin silloin ei tarvitse maksaa. Lämpimästi tervetuloa yhteisen pöydän äärelle. Lisätietoja diakoni Jaana Vaittiselta p. 040 864 1236.

- Ole rohkeasti yhteydessä, haluamme auttaa ja palvella seurakuntalaisiamme parhaamme mukaan!