Savutettavuusseloste, kenelle kohdennettu.

Parikkalan seurakunnan saavutettavuusseloste 

Kirkon toiminta on tarkoitettu kaikille. Kirkon verkkosivuilla haluamme varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Tämän taustalla on EU:n Saavutettavuus-direktiivi. Lain sisältö on huomioitu myös kirkkolaissa ja se velvoittaa kaikkia seurakuntia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://www.parikkalanseurakunta.fi -sivustoa.

Parikkalan seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).  

Arviointimenetelmät  

Parikkalan seurakunta arvioi tämän sivuston saavutettavuuden, tavoitteenaan täyttää minimi vaatimukset.

WCAG-kriteerien tavoitteena on varmistaa saavutettavuuden minimitaso. Kriteerit on jaoteltu neljän pääperiaatteen alle:

  • Havaittavuus - henkilö voi nähdä tai kuulla sivun sisällön ja erottaa käyttöliittymän elementiti sillä tekniikalla, jota hän käyttää.
  • Hallittavuus -  sivuson navigaatio ja käyttöliittymän komponentit ovat käytettäviä kaikilla avustavilla tekniikoilla.
  • Ymmärrettävyys - käyttöliittymän toiminta ja sisältö on ymmärrettävää.
  • Toimintavarmuus -  tekninen toteutus takaa sen, että verkkopalvelu toimii mahdollisimman varmasti kaikilla nykyisillä tekniikoilla

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, ota meihin yhteyttä. 

Kuvien tekstivastineet eli Alt -tekstit:

Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Korjaamme puuttuvat tekstit uusia kuvia lisätessämme. (WCAG 1.1.1)

Teksti kuvassa:

Joissain kaaviokuvissa/tapahtumien mainoksissa tai kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa. Pyrimme muutenkin lisäämään mahdollisimman vähän kuvien päälle tekstiä, annamme kuvan puhua itse. (WCAG 1.4.5)

Taulukot:

Taulukoita on käytetty vähän ja otsikkorivit ovat saavutettavuuden mukaisia. (WCAG 1.3.1)

Rikkinäiset linkit:

Sivuillamme ei pitäisi ilmetä rikkinäisiä linkkejä, Mikäli huomaat rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä meille välittömästi. (WCAG 2.4 4)

Epäselvästi nimetyt linkit:

Linkeistä selviää onko kyseessä sisäisestä linkistä omille sivuille siirtymisestä vai ulkoisesta linkistä pois kotisivuilta. (WCAG 2.4.4)

Puuttuvat otsikkomerkinnät:

Pyrimme laittamaan jokaiselle sivulle pääotsikon suurin kirjaimin ja alaotsikot pienimmillä fonttikokoloilla. (WCAG 1.3.1 ja 2.4.6)

Värikontrastit 

Tekstin ja taustan/kuvakkeiden/visuaalisten esitysten kontrastit pyritään pitämään mahdollisimman neutraaleina. (WCAG 1.4.3. ja 1.4.11)

Asiakirjat (Pdf. Word, Powerpoint, Excel):

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat alkavat olla asiankukaisia (WCAG 1.1.1. ja 1.3.1. ja 1.3.2.).

Videot:

Videoissamme ei ole tällä hetkellä tekstitystä tai kuvailutulkkausta. Sivustolla olevat videot tekstitetäään kahden viikon kuluessa julkaisusta, jos ne jäävät sivustolle pidemmäksi aikaa. (WCAG 1.2.2. ja 1.2.5.)

Äänitallenteet (kuten podcastit, nauhoitteet):

Äänitallenteita ei ole tällä hetkellä sivustollamme. Jos sivustolle jää yli kahdeksi viikoksi tallenteita, niille pyritään lisämään tekstivastine.

Lomakkeiden käyttö ruudunlukijalla
Virkatodistuksen tilaamislomakkeessa on linkki, joka erottuu tekstistä värillä tai alleviivauksella. (WCAG 1.4.1, 3.3.2, 4.1.2)

Näppäimistökohdistimen näkyminen (WCAG 2.4.7)

Jos näppäimistön kohdistimen paikallistaminen tekstikentässä tuottaa vaikeuksia, voit helpottaa paikallistamista asettamalla kohdistimen vilkkumaan.

Otsikoiden merkkaus (WCAG 1.3.1)

Otsikot on merkattu eri fonttikoolla kuin tavallinen leipäteksti

Upotetun sisällön nimeäminen  (WCAG 1.1.1)

Virheitä teknisessä toteutuksessa (WCAG 4.1.2)

Jos haluat tietää enemmän WCAG- merkinnöistä, niin klikkaa allaoleva linkkiä:

 Wcag-Merkinnät

Asiakirjat (Pdf. Word, Powerpoint, Excel): 

Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutetavassa muodossa olevan tiedoston tiedot voi pyytää alla olealta yhteishenkilöltä. (Laki digitaalisen palvelujen tarjoamisesta 17§) 

Kartat:

Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla, kuten esimerkiksi hautausmaiden kartat. Itse kartat eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3§).

Videot:

Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, jossa ei ole tekstitystä tai kuvatulkkausta. Videot poistetaan kahden viikon kuluessa, jos tekstitys tai tulkkaus puuttuu. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17§).

Arkistoitu verkkosisältö: 

Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu lain soveltamialaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17§).

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi Parikkalan seurakunnassa:

  • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
  • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
  • Seurakunnallamme on nimetty saavutettavuudesta vastaava henkilö
  • Meillä on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuualueet
  • Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme jatkuvasti tietoa saavutettavuudesta,

Yhteensopivuus selainten kanssa 

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa: 

Edge (Windows), uusin versio
Chrome (Windows, Mac), uusin versio 
Firefox (Windows, Mac), uusin versio 
Safari (Mac), uusin versio 

Tekniikat 

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

HTML
WAI-ARIA 
CSS 
Javascript 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla: 

Sähköpostilla: parikkala.srk(at)evl.fi  tai  teija.paakkinen(at)evl.fi
Puhelin:  040 1283 773

Postiosoite:  Pietarinkuja 2, 59100 Parikkala

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.  Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.Linkki avautuu uudessa välilehdessä  Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
saavutettavuusvaatimukset.fi Linkki avautuu uudessa välilehdessä
saavutettavuus(at)avi.fi  
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000 
Tee ilmoitus verkkolomakkeella Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

 

 

Ota yhteyttä