Virkatodistustilaus

Virkatodistus tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Virkatodistuksen voit saada myös mistä tahansa maistraatista.

Parikkalan seurakunnan virkatodistukset tilataan Kouvolan aluerekisterikeskuksen kautta:

Virkatodistus ja sukuselvitys - Kouvolan seurakunnat

tai puhelin:  040 195 2599 (ma - to klo 9 - 12) 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Virastotalo
Parikkala seurakunnan virastot ovat kaikki Pietarintuvan virastorakennuksessa.

Sukututkimuksen tilaus

Jos haluatte tilata sukututkimuksia, pyydämme tekemään tilauksen alla olevan linkin kautta:

Virkatodistus ja sukuselvitys - Kouvolan seurakunnat

Tämän linkin kautta saatte myös tietoa sukututkimusten hakemisesta ja sieltä löytyy myös lomake, jolla haette sukututkimustietoa. Myös hinnastot virkatodistuksiin ja sukututkimuksiin löytyvät tuon linkin kautta.

Ota yhteyttä