Virkatodistustilaus

Virkatodistus tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

Virkatodistuksen voit saada myös mistä tahansa maistraatista.

Tilaa virkatodistus verkkolomakkeella

Voit tilata virkatodistuksen oheisella verkkolomakkeella , soittamalla p. 040 7654 017 (ma - to klo 9 - 15) tai sähköpostilla aluekeskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Virastotalo
Parikkala seurakunnan virastot ovat kaikki Pietarintuvan virastorakennuksessa.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnoittelu

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen  

Kirkkohallituksen tekemässä uudessa maksupäätöksessä on huomioitu sekä Suomen ev.-lut. kirkon ja maistraattien  veloittamien maksujen yhtenäistäminen, että kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän uuden  toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Tänä aikana osa sukuselvitysmuotoisista  virkatodistuksista  laaditaan keskitetysti  uutta  KirDi-toiminnallisuutta  hyödyntäen.  Osa  sukuselvitysmuotoisista  virkatodistuksista laaditaan taas siten, että kokonaisuuteen liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta  seurakunnasta. Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.

 

Todistuksista perittävät maksut  

1.   A) Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta  veloitetaan päähenkilön osalta 45 euroa ja 
päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta

.   

B)  Todistuksesta  veloitetaan  9  euroa,  jos  siihen  haetaan  tietoa  perhelehdistä  tai  jos  tietoa  haetaan  kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai  kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.   

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole  todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos  saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista  veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. 

 

2.   Elää-todistus  eli  kirkon  jäsentietojärjestelmästä  henkilön  oikeuksien  ja  velvollisuuksien  toteuttamiseksi 
tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa. 

 

3.   Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 
euroa. 

4.   Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa. 
Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut   

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen  laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30  minuutin jaksolta. 

 

Kuvatiedostoista veloitettavat maksu

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa.  Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta  30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta. Kuvatiedostojen  kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

 

Maksuttomat todistukset 

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.  

 

Toimitusmaksu   

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku  lähetetään  asiakkaan  pyynnöstä  eri  osoitteeseen  kuin  todistus,  veloitetaan  sekä  laskutuksesta  että  todistuksen  toimituksesta  5,50  euroa.  Postiennakolla  lähetettävästä  todistuksesta  peritään  postiennakkomaksu.  Todistuksen  lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

  

Sanna Heickell  

Rekisterijohtaja, Kirkkohallitu