Tietosuoja

Nykyinen henkilötietolaki korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Tietosuoja-asetus, GDPR korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen:

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määrättyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asiallisesti  ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa - epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnustettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Tietosuoja
Tietosuoja ja lukko

Tietosuoja, sekä vastuut

Kirkkohallitus

Lukkari-julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Kirkkohallitus tuottaa sivuston yleisestä ja yhteisestä sisältöä koskevan tietosuojaselosteen, joka korvaa nykyisen rekisteriselosteen sekä lisää keskitetysti linkin tietosuojaselosteeseen seurakuntakohtaisesta alatunnisteesta.

Tietojen poistaminen tietokannasta ja julkaisujärjestelmästä

- Lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kuuden kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Virkatodistustilauslomakkeen tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Kaksi vuotta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistetaan järjestelmästä.

Seurakunta

Seurakuntien omat tietosuojaselosteet

Seurakunnat vastaavat omien sivustojensa sisällöistä sekä seurakuntakohtaisten tietosuojaselosteiden tuottamisesta; seurakunnan toiminta, lomakkeet, ilmoittautumiset yms.

Tietoja tallennetaan ja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen, yleensä leirin, kerhon tai tapahtuman ajan, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuoille. 

Liitteenä tietopyyntölomake, joka löytyy tästä. Voit avata lomakkeen, tulostaa ja täydentää omalta osaltasi tiedot, sekä sen jälkeen palauttaa tänne seurakuntaan täytetyn lomakkeen.

 

Ota yhteyttä