Tutki uskoa

Tule pysähtymään uskon äärelle. Ihmettely ja epäily on osa uskoa. Raamattu kertoo ihmisistä, jotka epäilivät,  toimivat omansa päänsä mukaan, jopa kielsivät Jumalan. Hekään eivät aina olleet uskossaan lujia, mutta kuitenkaan Jumala ei hetkeksikään hylännyt heitä.

Jumala ilmoittaa itsestään luonnon kauneudessa, elämän kohtaloissa ja omassatunnossa. Raamatussa opimme tuntemaan elävän Jumalan. Isänä Hän on luonut maailman. Jeesus on ristillä antanut synnit anteeksi. Pyhässä Hengessä Hän kulkee aina meidän kanssamme.

Rukous ja ehtoollinen ovat Jumalan lahjoja, joista saamme voimaa elämän matkalle. Seurakunnassa voimme yhdessä ihmetellä ja kiittää Jumalaa. Jokainen tarvitsee rohkaisua vaikeassa tilanteissa, joskus on kiva saada ajattelimista ajankohtaisista asioista, toisinaan taas saattaa olla paikallaan sydämellinen ja vapauttava nauru.

Tälle sivulle on koottu linkkejä, joiden kautta pääsee tutkimaan uskoa. Elämän ja uskon kysymyksistä on hyvä keskustella toisen kristityn kanssa.

Rakkauden laki "rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat" (Luuk. 6:27). Nuo sanat pistävät miettimään todella; voinko rakastaa sellaista, joka on tehnyt minulle pahaa? Voinko kääntää poskeni sille, joka on minua satuttanut? Asioita joita jokainen joutuu miettimään jossakin elämänvaiheessa.

Tulppaanikimppu

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon kasvonsa sinun puoleen ja olkoon sinulle armollinen...