Parikkalan seurakunnan ymäristöohjelma 

Parikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnalle laaditun ympäristöohjelman (kko.neuv. 2/2024, liite 1). Ympäristöohjelman työryhmään kuuluvat kirkkoherra Raija Henttonen, talouspäällikkö Teija Paakkinen, toimistotyöntekijä Mervi Hinkkanen ja seurakuntamestari Tapani Ruuska. 

Työryhmä on saanut luvan pyytää lopullista auditointia Kirkkohallitukselta, joka pitäisi tapahtua tämän vuoden 2024 aikana. Tässä perusajatus ja ote kirkon ympäristödiplomista:

"Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä, kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka toimii samaan tapaan kuin muut viralliset järjestelmät. Vastuun kantaminen luomakunnasta on osa kristillistä uskoa. Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Se herättää meissä kiitollisuuden, kunnioituksen ja halun pitää koko luomakunnan yhteisestä kodista, maapallosta, hyvää huolta." 

Parikkalan seurakunnan Ympäristöohjelma.

Kädet maapallon suojana.